Het woord buzzed bijna continu, zodat sommige Nederlandstaligen het liever sustainable noemen. Duurzaam heeft een brede betekenis en dat zorgt voor verwarring, zeker in de mode-industrie. Duurzaamheid is de eigenschap van een systeem dat productief en divers blijft terwijl zijn benodigde hulpbronnen in stand blijven, zegt Wikipedia. Het loont overigens de moeite om alle definities eens na te lopen, vooral als je veel met dit begrip bezig bent.
Deze business heeft zich nog niet zo lang geleden gerealiseerd dat het na de petroleumindustrie, de grootste vervuiler is. Dan laten we de oneerlijke praktijken als arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden nog buiten beschouwing. Terecht is iedereen geschrokken en gestimuleerd er aan te werken. Dat levert toch wel mooie resultaten op - dat gaf José Teunissen, auteur, professor en curator van State of Fashion, toe in het interview in het voorjaarsnummer van LINK. Grote bedrijven als H&M en C&A zijn intensief aan het werk om hun productie aan te passen. Er ontstaan stichtingen en platforms. Ja, eigenlijk barst het van de goede bedoelingen. Elke dag leest LINK over verbeteringen en initiatieven, maar het gevaar van een diffuus en verwarrend totaal ligt niet ver meer bij ons vandaan. Laten we linken lieve mensen, de krachten bundelen en niet weer allemaal vanaf je eigen eilandje een wit voetje willen halen. Een duidelijke normering zou ook heel helder werken.
Duurzaam - het is een beetje de rode draad in dit nummer. Interviews met Kuyichi en Just Brands geven een inkijk hoe deze bedrijven ermee bezig zijn, terwijl #FashionTech in Berlijn propageert te verduurzamen door te digitaliseren, wat natuurlijk ook kan. Duurzaam gaat ook op voor een stad als Wenen, voorheen toch het duffe bastion van oude dames aan de koffie met sachertorte, nu een leuke stad die natuur en cultuur omarmt. Veranderen betekent blijven, een heel duurzaam advies.