De omslag zegt het. We krabbelen misschien toch lichtelijk uit die nare, irritante crisis. Kortgeleden was er opeens het heugelijke nieuws dat Nederland officieel uit de recessie is! Het is een goed begin van een herstel dat niet gemakkelijk en snel gaat komen - daar zijn we nu wel achter. Hoop doet leven (ja, ja alle cliché’s zijn waar) en je kan er altijd zelf een positieve wending aan geven, we moeten verder. Alert blijven, actief met je onderneming bezig zijn, het draait er nu om.
In het interviewkatern heeft LINK deze editie het thema ‘lef’ meegegeven, met als ondertitel ‘de kunst van het ondernemen’. Je moet lef hebben en je moet vaardigheden bezitten en gebruiken als je nu onderneemt.
Iedereen is daar op z’n eigen manier mee bezig. Voor de een betekent het zeven dagen per week aanwezig zijn, meedraaien op de werkvloer, stimuleren en inspireren, of op z’n minst een bepaalde controle te houden op de gang van zaken. Voor de ander betekent het omschakelen naar een compactere bedrijfsvorm, of misschien wel stoppen als zelfstandig ondernemer. Voor een derde kan het een enorme uitdaging en stimulans zijn om juist nieuwe paden in te slaan en te investeren. Nog steeds is alles mogelijk, dat is het mooie van zelfstandig zijn. Opvallend in de markt is in ieder geval dat de merken volop hun retail aan het veiligstellen zijn. Als er zelfstandigen verdwijnen, moeten leveranciers zelf ook winkelier worden, met of zonder de hulp van een ervaren ondernemer. Des te meer komt het op de kunst van het ondernemen en een portie lef aan (let op: lef is geen bluf).
In deze uitgave vertellen managers van verschillende merken hoe zij met hun retail om gaan en hoe zij de nabije toekomst zien. Het winkellandschap verandert in Nederland, in Europa. Duidelijkheid en hopelijk ook eerlijkheid zijn essentieel om de huidige tijd en de komende jaren zonder kleerscheuren door te komen. Profileren daar gaat het om. Ook dat is koren op LINK’s molentje …