Is de mode op sterven na dood? Feit is dat het systeem zoals we dat kennen verouderd is en er een aantal minder aangename zaken is ingeslopen. Intussen is er een crisis die ons nog meer met de neus op de feiten heeft gedrukt. Hoe we kopen is snel veranderd de afgelopen jaren, maar grote innovatie in de mode zelf blijft weg, een bijna alles overheersende trend blijft uit. Hapsnap mode, of altijd maar weer retro, het lijkt alsof we niet tot meer in staat zijn, of er geen behoefte aan hebben. De waarde van mode is reden tot discussie. Het gebrek aan vernieuwing in confectie, het succes van goedkope fast fashion - het leidt tot devaluatie.
Of is het een teken des tijds, inherent aan een vette crisis? Luxemerken doen het nog altijd goed, maar wel minder in Europa. Is het een schijndood? Zoals een van de gevraagde opniniemakers in het speciale interviewkatern “Dode Mode” in deze uitgave aanhaalt, dé modejournalist van Nederland John de Greef?
Moeten we inderdaad gaan denken in items in plaats van in collecties? Is er een overkill ontstaan? Worden fysieke winkels volledig overbodig?
Al deze vragen en meer leven al enige tijd bij LINK, maar werden getriggerd door het nieuws dat trend forecaster Lidewij Edelkoort haar “Anti-fashion Manifest” heeft geschreven en er lezingen over geeft (26 mei in Amsterdam). Stof tot nadenken en hopelijk eindelijk ook tot handelen. Mode is geen stiefkind. Mode is nog steeds een afspiegeling van de tijd - waarschijnlijk is dat ook een beangstigende stelling.
Maar het is zeker geen grafstemming in dit nummer! De reacties van de geïnterviewden in het katern inspireren en zetten je aan het denken, stellen ook zelfs gerust. Tenslotte is deze branche te interessant om afgemaakt te worden. Ook tekenend voor deze tijd is de enorme opleving in running en dus ook weer in sneakers. Van gevestigde namen tot en met nieuwkomers, een aantal komt uitgebreid aan bod.